FIFA 18

Anorexia Nervosa: De Kenmerken

anorexia-nervosa-afbeelding

In dit artikel zal een globaal overzicht worden gegeven van de diagnose Anorexia Nervosa. Anorexia Nervosa valt onder eetstoornissen en kent verschillende subtypes.

Wat is Anorexia Nervosa?

In dit artikel zal een globaal overzicht worden gegeven van de diagnose Anorexia Nervosa. Anorexia Nervosa valt onder eetstoornissen en kent verschillende subtypes. Anorexia Nervosa is een psychische stoornis waarbij de persoon die hieraan lijdt een dusdanig laag lichaamsgewicht heeft dat dit de gezondheid schade toe (kan) brengen. Enkele belangrijke symptomen zijn: het onvoldoende innemen van eten en drinken ondanks een laag lichaamsgewicht met daarbij een intense angst om aan te komen, een verstoord lichaamsbeeld en hoe sterk het lichaamsbeeld de zelfwaardering beïnvloed. Een eerder gebruikt criterium van amenorroe (uitblijven van de menstruatiecyclus) is in de nieuwe Diagnostische handboek voor psychische stoornissen (de DSM-V) verwijderd.

Prevalentie

Anorexia Nervosa komt voor bij ongeveer 0,4% van de jonge vrouwen. Er is minder bekend over de prevalentie bij mannen, maar er wordt uitgegaan van een 10:1 vrouw-man ratio.

Diagnostische criteria volgens de DSM-V:

A. Beperkte energie inname relatief aan wat nodig is, wat leidt tot een significant laag lichaamsgewicht in de context van leeftijd, geslacht, ontwikkeling en fysieke gezondheid. Significant laag lichaamsgewicht is gedefinieerd als een gewicht dat minder is dan het minimale normale of, bij kinderen en adolescenten, minder dan minimaal verwacht kan worden.

B. Intense angst om aan te komen of om dik te worden, of persisterend gedrag dat men weerhoudt van gewichtstoename terwijl er al sprake is van een significant laag lichaamsgewicht.

C. Verstoring in de manier waarop het lichaamsgewicht of de vorm van het lichaam wordt ervaren, overmatige invloed dat het lichaamsgewicht of de vorm van het lichaam heeft op zelfevaluatie of persisterend gebrek aan het erkennen of serieus nemen van het huidige lage lichaamsgewicht.

Specificeren van de ernst:

Mild: BMI onder de 17kg/m2

Gemiddeld: BMI 16-16.99 kg/m2

Ernstig: BMI 15-15.99 kg/m2

Extreem: BMI onder de 15 kg/m2

Subtypes

Bij Anorexia Nervosa kan worden gesproken van het beperkende type en het binge-etende/purgerende type. Het beperkende type verliest gewicht door strikt te diëten, te vasten of excessief te sporten. Het binge-etende/purgerende type kan verschillende vormen aannemen. Iemand die onder dit type valt kan episode van vreetbuien hebben waarbij er veel voedsel in een korte tijd wordt geconsumeerd waarna door middel van overgeven, laxeermiddelen of op andere vergelijkbare wijze het voedsel het lichaam verlaat. Iemand van dit type kan ook geen eetbuien hebben, maar het kleine beetje voedsel dat zij hebben gegeten zal ook door middel van overgeven, laxeermiddelen of op andere wijze worden ‘gepurgeerd’.

Ontwikkeling van de stoornis

Zowel genetische als omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de stoornis, maar een exacte oorzaak is er nog niet gevonden. Enkele mogelijke risicofactoren zijn perfectionisme en het hebben van familieleden die lijden aan een eetstoornis. De stoornis ontwikkelt zich meestal in de pubertijd, waarbij een stressvolle gebeurtenis vaak wordt gezien als oorzaak.

Bronnen:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Machado, B. C., Gonçalves, S. F., Martins, C., Hoek, H.W. & Machado, P. P. (2014). Risk factors and antecedent life event in the development of anorexia nervosa: A Portugese case-control study. European Eating Disorder Review, 22(4), 243-251.