FIFA 18

Bulimia Nervosa: De Kenmerken

boulimia

Dit artikel zal een beknopte globale beschrijving geven van de kenmerken van de eetstoornis Bulimia Nervosa met afsluitend enkele verschillen tussen Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa.

Wat is Bulimia Nervosa?

In dit artikel kunt u een korte beschrijving vinden van de kenmerken van Bulimia Nervosa. Bulimia Nervosa ofwel boulimia is een eetstoornis waarbij er sprake is van herhaaldelijk overeten waarna er verschillende manieren worden gebruikt om te purgeren (bijvoorbeeld gebruik maken van laxeermiddelen of overgeven) om de ingenomen koolhydraten kwijt te raken.

 

Prevalentie

Bulimia Nervosa komt ongeveer bij 1-1,5% van de jonge vrouwen voor. Er zijn geen cijfers bekend van de prevalentie bij mannen, maar men gaat uit van een 10:1 vrouw-man ratio.

 

Diagnostische criteria volgens de DSM-V:

  1. Terugkerende episodes van overeten. Een periode van overeten wordt gekarakteriseerd door beide van de volgende punten:
  2. Het eten van een substantieel grotere hoeveelheid voedsel binnen een beperkte tijd (bijvoorbeeld 2 uur) dan anderen zouden eten in dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden.
  3. Gevoel van controleverlies over het eten gedurende deze periode
  4. Terugkerend ongepast compensatiegedrag om gewichtstoename tegen te gaan zoals bijvoorbeeld: opzettelijk overgeven, misbruik van laxeermiddelen, vasten of excessief sporten.
  5. Overeten en ongepast compensatiegedrag komen beiden gemiddeld minstens eens in de week voor gedurende een periode van 3 maanden.
  6. Zelfevaluatie wordt overmatig beïnvloed door lichaamsgewicht en lichaamsvorm
  7. Deze verstoring van het zelfbeeld komt niet voor gedurende episodes van Anorexia Nervosa

 

Specificeren van de ernst:

Mild: Gemiddeld 1-3 episodes van ongepast compensatiegedrag per week

Gemiddeld: gemiddeld 4-7 episodes van ongepast compensatiegedrag per week

Ernstig: Gemiddeld 8-13 episodes van ongepast compensatiegedrag per week

Extreem: Een gemiddelde van 14 of meer episodes van ongepast compensatiegedrag per week.

 

Ontwikkeling van de stoornis

Bulimia Nervosa begint vaak in de late adolescentie/jong volwassenheid en wordt vaak getriggerd na het beginnen van een dieet om af te vallen. Doordat men zichzelf beperkingen oplegt voor het eten, kan het zijn dat zodra er een restrictie wordt geschonden (bijvoorbeeld het niet eten van snoep) men makkelijker meer eet dan nodig. Een ander mogelijke oorzaak voor het beginnen van Bulimia Nervosa is een stressvolle gebeurtenis.

 

Verschillen en gelijkenissen tussen Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa

Zowel Anorexia Nervosa als Bulimia Nervosa zijn eetstoornissen waarbij de perceptie van de lichaamsvorm verstoord is. Iemand zal zijn hele lichaam of een deel ervan (bijvoorbeeld de heupen) als dikker zien dan dat deze in werkelijkheid zijn. Daarnaast kunnen mensen met Anorexia Nervosa ook ongepast compensatoir gedrag vertonen om af te vallen. In de DSM-IV was amenorroe (het uitblijven van de menstruatiecyclus door een tekort aan voedingsstoffen) een criterium. Deze is nu verwijderd, maar het lage lichaamsgewicht is nog wel een criterium van Anorexia Nervosa. Bij Boulimia Nervosa is er bij de meeste mensen die hieraan lijden sprake van een normaal gewicht tot zelfs mogelijk overgewicht. Een ander verschil is de kans dat de stoornis leidt tot sterfte. Mensen die lijden aan Bulimia Nervosa hebben een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden, maar meerdere onderzoeken wijzen uit dat deze kans bij Anorexia Nervosa vele malen hoger ligt. Dit hoeft niet zozeer te komen door het ongezonde eetpatroon, ook suïcide komt regelmatig voor.

 

Bronnen

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Smink, F. R. E., Van Hoeken, D. & Hoek H. W. (2012). Epidemiology of eating disorders: Incidence, prevelance and mortality rates. Current Psychiatry Reports, 14(4), 406-414.